Kodrapport för Hjärta till Hjärta enligt FRIIs kvalitetskod

FRIIs kvalitetskod har som syfte att öka transparensen och öppenheten inom medlemsorganisationerna för att på så vis stärka förtroendet för de organisationer som tillämpar den i sitt arbete. Genom att arbeta enligt FRIIs kvalitetskod kan föreningar och organisationerna få en ökad professionalitet, förbättrad styrning och bättre insyn i verksamheten.

I de följande PDF-dokumenten beskrivs den interna kontrollen i löpande text och tabeller över kodens samtliga punkter med hänvisning om var informationen kan hittas.

Klicka på länkarna nedan för att ladda hem PDF-dokumenten.

Kodrapport 2012
Kodrapport 2011
Kodrapport 2010
Kodrapport 2009